Обновените пътища, природните дадености, богатият фолклор и култура са предпоставка за засилване на туристическия интерес към област Смолян

окт.25

Обновените пътища, природните дадености, богатият фолклор и култура са предпоставка за засилване на туристическия интерес към област Смолян

Областният управител Недялко Славов участва в откриването на туристическото изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона” в курортен комплекс Пампорово. Той приветства заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева, кметовете на общини, организаторите… и участниците.
„Аз съм сигурен, че през следващите дни вие ще споделите полезен опит, ще споделите и горчив опит, ще създадете нови партньорства и приятелства. Излишно е да подчертавам колко значим отрасъл за нашия регион е туризмът, но на него разчитаме най-вече за икономическото съживяване и просперитета на област Смолян. Предпоставките за това са много – благоприятните климатични условия, природните дадености, богатите и древни традиции, култура, здравословна и вкусна храна, и те привличат много туристи. Аз се радвам, че ние, като правителство, дадохме своя сериозен принос за тласъка и за повишения интерес на туристите към Смолянския регион.”, Славов изказа специални благодарности към Министерството на туризма за постоянната подкрепа и активна политика.
„Щастлив съм и за това, че ние, като правителство, инвестирахме в пътища, а това също е важна предпоставка за засилен туристически интерес. Не малко са инвестициите за обновяване и създаване на нови туристически атракции. Всичко това дава добра перспектива и възможност за сериозен ръст в броя на туристите и приходите от нощувки. Но пред нас има и много предизвикателства, на първо място браншът трябва да бъде обединен и консолидиран, не трябва да подминаваме и проблемът, свързан с кадровото обезпечаване. Аз бих призовал туристическият бранш да бъде по-активен в създаването на добри кадри в туризма, бих призовал туристическият бранш да търси това, което го обединява с неговите конкуренти и партньори.”, областният управител отбеляза също, че успехът се крие и в регионалния маркетинг, а не деленето на общини, защото туристите не се интересуват от административни граници, за тях е важна привлекателността на региона като цяло. В заключение Славов пожела ползотворна и успешна работа на всички.
След официалното откриване заместник-министър Георгиева, областният управител Недялко Славов, заместник-областният управител Тодор Бозуков, заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев и кметът на община Чепеларе Славка Чакърова посетиха щандовете на участниците и се запознаха с туристическите продукти, които презентират.
XIII-то поредно Туристическото изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона” ще продължи до 15 октомври и програмата е наситена с дискусии, презентации и срещи, на които ще бъдат обсъждани предизвикателствата и възможностите за развитие на туристическия отрасъл в България, ще бъдат споделяни добри практики и опит.

Написана от Смолян днес!